No Widgets found in the Sidebar

Panele fotowoltaiczne służą do konwertowania energii pochodzącej ze słońca (energii promieniowania słonecznego) w energię elektryczną. Instalację elektryczną przyłącza się do instalacji elektrycznej budynku bądź do gospodarstwa, a powstałą w ten sposób energię wykorzystuje się do ogrzewania wody, a także oświetlania wody.

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Trudno jednoznacznie określić, co obejmuje ubezpieczenie fotowoltaiki. Jest to dość mocno zależne od tego, jaki rodzaj ubezpieczenia wybierzemy. Jednak po przestudiowaniu kilku różnych ofert ubezpieczeń udało sporządzić mi się listę tego, co najczęściej zawarte jest w takich ofertach.

Na ubezpieczenie fotowoltaiki składają się:

Panele fotowoltaiczne służą do konwertowania energii pochodzącej ze słońca (energii promieniowania słonecznego) w energię elektryczną

  • szkody, które wyrządzone zostały przez osoby trzecie; są to na przykład wandalizm, kradzież instalacji bądź jej elementów, różnego rodzaju dewastacje,
  • koszty poniesione podczas akcji ratowniczych, a także usuwaniu pozostałości, jakie zostają po szkodach, 
  • katalog zdarzeń naturalnych, na który składają się:
  • grad,
  • huragan,
  • lawina,
  • powódź,
  • pożar, 
  • trzęsienia ziemi,
  • koszty, które związane są z postępem technologicznym – są to sytuacje, w których zniszczone elementy instalacji należy zastąpić nowymi i droższymi.

Co zrobić, aby ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie w ramach podstawowego wariantu polisy mieszkaniowej. Dotyczy on sytuacji, w której elementy instalacji znajdują się wewnątrz budynku mieszkalnego lub na dachu czy też jego elewacjach. Traktowane są one wtedy przez towarzystwa jako elementy stałe i chronione są przez nie w dokładnie takim samym zakresie jak każde inne mienie, które przynależy do tej samej kategorii. W takich przypadkach wyliczana jest wartość zarówno instalacji jak i całej nieruchomości, po czym te dwie własności są do siebie dodawane i traktowane jako jedna. Właśnie na takiej podstawie obliczana jest wysokość składki za ubezpieczenie.

Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

W drugim przypadku, czyli jeśli posiada się instalację fotowoltaiczną, która znajduje się a posesji (w ogrodzie i na budynkach niemieszkalnych), ubezpieczyć można w formie rozszerzenia polisy o budowle bądź też inne obiekty znajdujące się na posesji. Warto przy tym jednak pamiętać, że każdy element, jaki dodaje się do polisy, zwiększa wysokość składki.

Najłatwiejszym sposobem na to, by ubezpieczyć panele fotowoltaiczne, jest wykorzystanie do tego kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba wychodzić nawet z domu. Wystarczy, że wpisze się do niego parametry naszej nieruchomości i zakres ochrony, która nas interesuje, a kalkulator obliczy wszystko za nas. Potem pozostaje jeszcze tylko porównanie ofert i wybranie tej, która jest dla nas najkorzystniejsza. Jeśli mamy już wszystko, możemy łatwo i płynnie przejść do zakupu.

Warto pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych chronić może ją na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest rekompensata szkód materialnych, które wywołane zostały przez czynniki losowe (takim czynnikiem jest na przykład upadek drzewa), a także ingerencje osób trzecich (jak na przykład wandalizm).Drugi sposób polega z kolei na pokryciu strat, jakie wynikły z powodu przestoju uszkodzonej instalacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

To, jakie są ceny ubezpieczenia, najlepiej wytłumaczyć jest na przykładzie. Załóżmy, że mamy nieruchomość, której wartość po zsumowaniu razem z instalacją wynosi 650 000, a jej powierzchnia to 120 mkw.

Najtańsze z ubezpieczeń, jakie udało się znaleźć kosztowało 240 zł za cały rok, a najdroższe 496. Jest to stawka praktycznie dwa razy większa. Średni koszt takiego ubezpieczenia to 367 zł.

Jak można zauważyć, ceny te znacznie różnią się od siebie, dlatego, zanim zdecydujemy się na pierwszą lepszą polisę, warto najpierw porównać ją z konkurencją.

By Łucja