No Widgets found in the Sidebar

Fotowoltaika już od lat cieszy się coraz większą popularnością. Dziś widok paneli na dachach domów nikogo już nie dziwić. Tak duże zainteresowanie instalacją fotowoltaiczną wynika z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest to, że pozwala ona na osiągnięcie znacznych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Zanim jednak będzie można cieszyć się z darmowego prądu, należy zainwestować pewne środki w budowę instalacji. Dobrym rozwiązaniem jest zatem jej ubezpieczenie. Dlaczego warto?

Jak są przyczyny uszkodzeń instalacji fotowoltaicznych?

Decydując się na instalację fotowoltaiczną dla swojego domu, liczyć trzeba się na początku z mniejszą lub większą inwestycją. W zależności od jej konfiguracji i mocy koszt fotowoltaiki wynosić może od kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście taka inwestycja szybko się zwraca. Jest tak jednak wówczas, jeśli przez cały czas działa prawidłowo. Trzeba jednak wiedzieć, że instalacje fotowoltaiczne mogą ulec uszkodzeniu i to z różnych przyczyn. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia instalacji jest wyładowanie przepięcia. Dodatkowo wśród przyczyn uszkodzeń fotowoltaiki wymienić można złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, obfite opady deszczu, nacisk śniegu, gradobicie), wandalizm oraz błędy przy montażu. W każdym takim przypadku konieczna jest naprawa instalacji, która zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest jednak sposób na to, aby kosztów tych nie ponosić z własnej kieszeni. Rozwiązaniem jest tu ubezpieczenie fotowoltaiki.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?


Jak wskazano wyżej, instalacja fotowoltaiczna ulec może awarii z wielu powodów. Każde takie uszkodzenie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Rozwiązaniem jest tu wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Co ważne, jej zakres może być bardzo szeroki. Wszystko zależy od konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej. W zależności od polisy, ubezpieczenie fotowoltaiki obejmować może jej uszkodzenie w wyniku:

  • złych warunków atmosferycznych,
  • aktu wandalizmu,
  • kradzieży, któregoś z jej elementów,
  • pożaru,
  • zalania,
  • klęski żywiołowej,
  • przepięć,
  • i innych nieszczęśliwych wypadków.

Jeśli doszłoby do uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej, z której z wymienionych przyczyn, wówczas liczyć można na wypłatę odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej. W ten sposób otrzymane środki finansowe pozwolą na naprawę instalacji i przywrócenie jej prawidłowego działania. Dla osoby ubezpieczonej to często bardzo duża oszczędność finansowa.

W jaki sposób ubezpieczyć fotowoltaikę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne możliwości ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych. Po pierwsze, istnieje możliwość ubezpieczenia całej instalacji, jak i tylko któregoś z jej elementów. Mowa tu choćby o samych panelach fotowoltaicznych czy o samym falowniku. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie całej instalacji fotowoltaicznej, ponieważ zapewnia ono znacznie większe bezpieczeństwo. Unika się tu przede wszystkim ryzyka uszkodzenia akurat tego elementu, który ubezpieczony nie był. Po drugie, istnieje także możliwość ubezpieczenia zarówno instalacji, jak i domu łącznie. Wielu ubezpieczycieli oferuje takie rozwiązanie. Wówczas nie trzeba wykupować dwóch polis osobno. Niezależnie jakie ubezpieczenie fotowoltaiki się wybierze, pamiętać trzeba, aby zawsze dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia. Oczywiście im jest on szerszy, tym lepiej. W życiu zawsze bowiem zdarzyć mogą się różne wypadki losowe. Warto zatem zapewnić sobie jak najlepszą ochronę.

By Łucja